image_pdfimage_print

Iesakām:

Radošā laboratorija

Īpašie viesi:

Ko jūs atklāsiet?

Pirmjā meistarklasē uzzināsiet par lieliskiem bezmaksas resursiem un iespējām veicināt savu radošo domāšanu. Tāpat jūs atklāsiet, kas raksturo radošo darbību un kādēļ tā ir nozīmīga ikviena cilvēka dzīvē. Savu viedokli, vai radošums ir nepieciešams jebkurā profesijā, pauž psiholoģijas doktore un kreatoloģe, profesore Rita Bebre. Bez teorētiskas apceres piedāvājam vairākus praktiskus vingrinājumus un iedvesmojošu dizainera Kleona Dāniēla pieredzes stāstu.

Otrajā meistarklasē uzzināsiet, kā veicināt asociatīvo domāšanu. Tāpat iepazīsimies ar ekspertes, ekonomikas doktores Tatjanas Volkovas viedokli, kādēļ radošums ir galvenais mūsdienu ekonomikas un uzņēmējdarbības virzītājspēks. Savukārt vakara īpašais viesis ir IT speciālists, programmētājs un uzņēmējs Eduards Siliņš. Jūs varēsiet veikt arī vairākus praktiskus vingrinājumus.

Trešajā meistarklasē atklāsiet, kā izvērtēt radošā snieguma kvalitāti un kāds personības tips jums piemīt. Tāpat noskaidrosiet, ko ar jēdzienu "radošā persona" saprotam likumīgā izpratnē, un varēsiet veikt loģiskās un asociatīvās domāšanas treniņuzdevumus. Raidījuma īpašais viesis - animatore, bērnu pasākumu vadītāja un aktrise Agnija Daģe, ar kuru pārrunāsim, kā radošums izpaužas darbā ar bērnu mērķauditoriju.

Ceturtajā meistarklasē uzzināsiet par 8 radošuma pamatprincipiem un pēc kādiem 3 kritērijiem izvērtēt radītā kvalitāti. Veiksim arī vairākus loģisko un radošo domāšanu veicinošus vingrinājumus. Tāpat noskaidrosiet, kādos veidos un kādēļ pielietojam radošumu, un kādi ir galvenie kreatoloģijas jeb radošuma izpētes virzieni.

Piektajā meistarklasē tuvāk iepazināmies ar to, pēc kādiem kritērijiem izvērtēt radošā snieguma kvalitāti. Noskatoties šo video, jums būs iespēja veikt vairākus personības izpētes testus un iedvesmoties no trim veiksmes stāstiem, kad radošā domāšana atnesusi ģeniālus rezultātus.

Sestajā meistarklasē domāsim par to, kas nosaka mūsu uztveri. Uztvere ir pamats radošajām izpausmēm. Bez atvērtas, elastīgas un objektīvas uztveres mēs nevaram izvairīties no daudzajām domāšanas kļūdām. Ko un kā mēs patiesībā uztveram? Cik labi mēs spējam uztvert dažādas ilūzijas un manipulācijas? Vakara īpašais viesis: vijolspēles improvizatore, skolotāja un mūziķe Ilze Gagaine.

Septītā meistarklase piedāvā lielisku iespēju noskaidrot, kā pieņemt pēc iespējas efektīvākus lēmumus. Piedevām jums ir iespēja pārbaudīt savu kritisko domāšanu, tiekot galā ar vairākiem āķīgiem uzdevumiem, morāles dilemmām un paradoksiem, kas ietekmē rīcībspēju. Vakara īpašais viesis: multimāksliniece un mākslas pedagoģe Ieva Baumgarte.

Astotā meistarklase ir pavisam īpaša - kā atspirdzinoša, motivējoša un pacilājoša velte mūsu raidījumu draugiem. Kopā ar trim brīnišķīgām dāmām un pieredzes bagātām māksliniecēm dosimies aizraujošā radošajā ceļojumā un jums būs iespēja tuvāk iepazīties ar multimākslinieci Ievu Baumgarti, horeogrāfi Maiju Reisu un mūziķi Ilzi Gagaini.

Noslēdzošajā meistarklasē kopā ar "Radošā laboratorija" absolventēm - Maiju un Ivetu - spēlēsim "Gribi būt miljonārs" stilā ieturētu viktorīnu. Arī jums ir iespēja domāt līdzi, no četriem variantiem izvēloties vispiemērotāko. Lai to paveiktu, ņemiet vērā visu šajā kursā apgūto!