Par nodarbībām

 • Nodarbības varam noorganizēt Jūsu uzņēmumā, skolā, bibliotēkā, mākslas vai kultūras centrā un Jums vēlamā laikā.
 • Nodarbību kopējais ilgums ir 60 min. Nodarbības orientējoši sastāv no Informatīvā izklāsta daļas (25 min), Praktisko uzdevumu daļas (25 min) un Jautājumu un atbilžu daļas (10 min). Iepriekš vienojoties, varam organizēt ilgākas nodarbības;
 • Cena (ar 20% atlaidi): 7,50 eur/pers. vai 80 eur/uzņēmuma. Atlaide tiek piemērota pirmreizējiem klientiem 50 km radiusā no Rīgas. Cenā ir iekļauti nodarbībām nepieciešamie materiāli un nodokļi. Apmaksa vismaz daļēji ir veicama ne vēlāk kā trīs dienas pirms plānotās nodarbības.
 • Ja nodarbība tiek rīkota ārpus Rīgas, papildus jāapmaksā transporta izdevumi vai jānodrošina transports.
 • Nodarbību noslēgumā dalībnieki saņem iegūtās izglītības apliecinošu dokumentu, ja tāds ir nepieciešams (dalībniekiem jābūt iepriekš reģistrētiem). Lai pieteiktu lekciju, lūdzu, rakstiet uz indars.kragis@gmail.com.
 • Nodarbības vada izglītības vadības maģistrs, vairāku grāmatu autors un lektors kopš 2009. gada - Indars Kraģis (ar CV varat iepazīties šeit).
Izglītojošais seminārs

Radošums un personības attīstība

Seminārā radošuma būtiskākie aspekti tiek saistīti ar inovāciju darbību un jaunradi.

"Nodarbība bija ļoti interesanta un noderīga. Bija prieks redzēt, ka visi iesaistījās radošo uzdevumu izpildē. Tāpat arī nodarbības atmosfēra bija jautra un radoša."

Ilvars Ieviņš, Ropažu novada jaunatnes lietu vadītājs, nometņu organizators

 

 • Kas ir radošums, inovatīvā darbība, uzņēmējspēja un jaunrade?
 • Kāda ir radošuma nozīme mūsdienu mākslā, sabiedrībā un darba tirgū?
 • Kā visobjektīvāk izvērtēt radošos rezultātus?
 • Kā veicināt augsta līmeņa radošumu veicinošu mācību un darba vidi?
 • Kā attīstīt savu radošumu un lietderīgi izmantot to savā ikdienas dzīvē?

Seminārs ir rekomendējams ikvienam māksliniekam, vecākam, skolotājam, organizācijas vadītājam un citām radošajām personām, kas vēlas palielināt savu radošo kapacitāti un panākt to arī no apkārtējiem cilvēkiem.

Radošā darbnīca

Publiskā runa un prezentāciju vadība

Darbnīca piedāvā trenēt publiskajai runai, prezentāciju vadībai un līderībai nepieciešamās saskarsmes prasmes.

 • Kā panākt, lai Jūs uzklausa, respektē un ieklausās?
 • Kā ar panākumiem pārstāvēt savu vai sava uzņēmuma viedokli publiskajā telpā?
 • Kā iegūt drosmi, uzstāties visdažādāko mērķauditoriju priekšā?
 • Kas raksturo efektīvas prezentācijas un kā tās veidot?

Seminārs ir rekomendējams ikvienam uzņēmuma vadītājam, organizāciju pārstāvim, skolotājam, skolēnam vai studentam. Tā būs noderīga arī citiem interesentiem, kas vēlas pilnveidot savas publiskās saskarsmes prasmes.

Izglītojošais seminārs

Kritiskā domāšana un argumentācija

"Kritiskās domāšanas pamati" piedāvā meklēt nozīmīgas atbildes uz jautājumiem, kas saistāmi ar kritisko un loģisko domāšanu, argumentācijas prasmi un medijpratību. 

"Izdevās ļoti labi ievirzīt publikas domāšanu par to cik svarīgi ir domāt kritiski. Ļoti izdevās daļa ar uzdevumiem, kuros vajadzēja kritiski izskatīt dažādākās situācijas."

Māris Lapšovs, Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētājs

 

 • Kas ir kritiskā domāšana un kādēļ tā nepieciešama?
 • Kādi 12 iemesli traucē paust savu viedokli?
 • Kā objektīvi izvērtēt informāciju, pamanīt melus un krāpšanu?
 • Kā pārliecinoši formulēt un paust savu vērtējumu?
 • Kā nepieļaut tipiskākās domāšanas kļūdas?
 • Kā pieņemt vislabākos lēmumus savā karjerā un dzīvē?

Semināru rekomendējam ikvienam interesentam, kam ikdienā nākas saskarties ar dažāda veida informāciju gan internetā, gan drukātos medijos.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.