Par nodarbībām

 • Nodarbības varam noorganizēt Jūsu uzņēmumā, skolā, bibliotēkā, mākslas vai kultūras centrā un Jums vēlamā laikā.
 • Nodarbību kopējais ilgums ir 60 min. Nodarbības orientējoši sastāv no Informatīvā izklāsta daļas (25 min), Praktisko uzdevumu daļas (25 min) un Jautājumu un atbilžu daļas (10 min). Iepriekš vienojoties, varam organizēt ilgākas nodarbības;
 • Cena (ar 20% atlaidi): 8 eur/pers. vai 80 eur/uzņēmuma. Atlaide tiek piemērota pirmreizējiem klientiem. Cenā ir iekļauti nodarbībām nepieciešamie materiāli un nodokļi. Ja nodarbība tiek rīkota ārpus Rīgas, papildus jāapmaksā transporta izdevumi.
 • Nodarbību noslēgumā dalībnieki saņem iegūtās izglītības apliecinošu dokumentu, ja tāds ir nepieciešams. Dalībniekiem jābūt iepriekš reģistrētiem.
 • Nodarbības vada Mg. izgl. vad., paed. bak. Indars Kraģis (ar CV varat iepazīties šeit).

Izglītojošais seminārs

Radošās nodarbības

Seminārā "Radošums un tā veicināšana" radošuma būtiskākie aspekti tiek praktiskā veidā saistīti ar inovāciju darbību un jaunradi.

 • Kās ir radošums, inovatīvā darbība, uzņēmējspēja un jaunrade?
 • Kāda ir radošuma nozīme mūsdienu mākslā, sabiedrībā un darba tirgū?
 • Kā visobjektīvāk izvērtēt radošos rezultātus?
 • Kā veicināt augsta līmeņa radošumu sekmējošu mācību un darba vidi?
 • Kā attīstīt personīgo radošumu un to lietderīgi izmantot savā ikdienas dzīvē?

Seminārs ir rekomendējams ikvienam māksliniekam, vecākam, skolotājam, organizācijas vadītājam un citām radošajām personām, kas vēlas palielināt savu radošo kapacitāti un panākt to arī no apkārtējiem kolēģiem, audzēkņiem, bērniem un sabiedrības kopumā.

Radošā darbnīca

Publiskās runas nodarbības

Radošā darbnīca "Publiskās runas  meistarkurss" piedāvā trenēt publiskajai runai, prezentāciju vadībai un līderībai nepieciešamās saskarsmes prasmes.

 • Kā panākt, lai Jūs uzklausa, respektē un ieklausās?
 • Kā ar panākumiem pārstāvēt savu vai sava uzņēmuma viedokli publiskajā telpā?
 • Kā iegūt drosmi, uzstāties visdažādāko mērķauditoriju priekšā?
 • Kas raksturo efektīvas prezentācijas un kā tās veidot?

Seminārs ir rekomendējams ikvienam uzņēmuma vadītājam, organizāciju pārstāvim, skolotājam, skolēnam vai studentam. Tā būs noderīga arī citiem interesentiem, kas vēlas pilnveidot savas publiskās saskarsmes prasmes.

Izglītojošais seminārs

Kritiskās domāšanas nodarbības

Seminārā "Kritiskā domāšana un tās veicināšana" piedāvā meklēt nozīmīgas atbildes uz jautājumiem, kas saistāmi ar kritisko un loģisko domāšanu, argumentācijas prasmi un medijpratību. 

 • Kā neapjukt mūsdienu informatīvajā pārbagātībā?
 • Kā objektīvi un kritiski izvērtēt saņemto informāciju?
 • Kā efektīvi formulēt savu viedokli?
 • Kā izvairīties no tipiskākajām domāšanas kļūdām?
 • Kā pieņemt vislabākos lēmumus savā karjerā un dzīvē?

Semināru rekomendējam ikvienam interesentam, kam ikdienā nākas saskarties ar dažāda veida informāciju gan internetā, gan drukātos medijos.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.